Guardians of the Galaxy (2014): รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล

Guardians of the Galaxy (2014): รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล


A group of intergalactic criminals must pull together to stop a fanatical warrior with plans to purge the universe.

กลุ่มอาชญากรอวกาศต้องดึงเข้าหากันเพื่อหยุดนักรบที่คลั่งไคล้กับแผนการกำจัดจักรวาล