Kung Fu Panda 2 (2011): จอมยุทธ์พลิกล็อค ช็อคยุทธภพ

Kung Fu Panda 2 (2011): จอมยุทธ์พลิกล็อค ช็อคยุทธภพ


Po and his friends fight to stop a peacock villain from conquering China with a deadly new weapon, but first the Dragon Warrior must come to terms with his past.

Po และเพื่อนของเขาต่อสู้เพื่อหยุดจอมวายร้ายนกยูงจากการพิชิตจีนด้วยอาวุธใหม่ที่อันตรายถึงตาย แต่คนแรกของนักรบมังกรจะต้องมาพร้อมกับอดีตของเขา