One Piece: Z (2012) วันพีชฟิล์มแซด

One Piece: Z (2012) วันพีชฟิล์มแซด


A former Marine stands in the way of the Straw Hat Pirates.

อดีตนาวิกโยธินยืนอยู่ในทางของโจรสลัดหมวกฟาง