Rebirth God of War

Tono no Kanri o Shite Miyou

Update: CH. 66
66
เทศกาลชุดว่ายน้ำของเทพธิดา
65
การทำนายของพระเจ้า
64
ระบบหกเหลี่ยม
63
Tono no Kanri o Shite Miyou
62
ล้างบาป
61
เหล่าคนโง่เขลา
60
อัญเชิญอย่างรีบเร่ง
59
ภูติทั้งสี่ธาตุ
58
การสอบแรงค์C
57
มังกรมินิ
56
ซัพพอร์ต หมาย1
55
น้องสาวของวานลิ
54
ราชาและราชินีของไวท์วูฟ
53
เทพและลูกๆของพวกเขา
52
Tono no Kanri o Shite Miyou
51
ฮาคุ
50
งานจับมือ
49
Tono no Kanri o Shite Miyou
48
โบสก์และลอร์ดทั้งหก
47
เอลิซาและเซซิลี
46
ภูติลมซิลฟ์
45
กสรเปลี่ยนแปลงของหินภูต
44
ผู้พิชิตทวีป
43
การสารภาพ
42
หอคอยทิศเหนือ
41
การเปลี่ยนชั้น
40
การประชุมกับคริสจักร
39
Tono no Kanri o Shite Miyou
38
หอคอยตะวันออกเฉียงใต้
37
หอคอยตะวันออกเฉียงเหนือ
36
Tono no Kanri o Shite Miyou
35
พรของพระเจ้า
34
พิธีเปิด
33
คำทำนายที่น่าหนักใจ
32
การอัญเชิญมังกร
31
การติดตั้งของใหม่
30
เทพสไปก้า
29
พลังพระเจ้าคือ...
28
เหตุผลของการต่อสู้
27
ฟลอเรีย โดเรีย
26
คำทำนายที่น่ากังวล
25
Tono no Kanri o Shite Miyou
24
ตอนที่24
23
ตอนที่23
22
ตอนที่22
21
ตอนที่21
20
ตอนที่20
19
ตอนที่19
18
ตอนที่18
17
ตอนที่17
16
ตอนที่16
15
Tono no Kanri o Shite Miyou
14
ตอนที่14
13
ตอนที่13
12
ซิลเวียและโคเล็ต(แก้)
11
Tono no Kanri o Shite Miyou
10
Tono no Kanri o Shite Miyou
9
Tono no Kanri o Shite Miyou
8
Tono no Kanri o Shite Miyou
7
Tono no Kanri o Shite Miyou
6
Tono no Kanri o Shite Miyou
5
Tono no Kanri o Shite Miyou
4.1
Tono no Kanri o Shite Miyou
4
Tono no Kanri o Shite Miyou
3
Tono no Kanri o Shite Miyou
2
Tono no Kanri o Shite Miyou
1
Tono no Kanri o Shite Miyou