Rebirth God of War

Tales of Demons and Gods

Update: CH. 444
  • Genres: Action
  • Arthor: Mad Snail
  • Artist:
  • Description:
444
Tales of Demons and Gods
443
Tales of Demons and Gods
442
Tales of Demons and Gods
441
Tales of Demons and Gods
440
Tales of Demons and Gods
439
Tales of Demons and Gods
438
Tales of Demons and Gods
437
Tales of Demons and Gods
436
Tales of Demons and Gods
435
Tales of Demons and Gods
434
Tales of Demons and Gods
433
Tales of Demons and Gods
432
Tales of Demons and Gods
431
Tales of Demons and Gods
430
Tales of Demons and Gods
429
Tales of Demons and Gods
428
Tales of Demons and Gods
427
Tales of Demons and Gods
426
Tales of Demons and Gods
425
Tales of Demons and Gods
424
Tales of Demons and Gods
423
Tales of Demons and Gods
422
Tales of Demons and Gods
421
Tales of Demons and Gods
420
Tales of Demons and Gods
419
Tales of Demons and Gods
418
Tales of Demons and Gods
417
Tales of Demons and Gods
416
Tales of Demons and Gods
415
Tales of Demons and Gods
414
Tales of Demons and Gods
413
Tales of Demons and Gods
412
Tales of Demons and Gods
411
Tales of Demons and Gods
410
Tales of Demons and Gods
409
Tales of Demons and Gods
408
Tales of Demons and Gods
407
Tales of Demons and Gods
406
Tales of Demons and Gods
405
Tales of Demons and Gods
404
Tales of Demons and Gods
403
Tales of Demons and Gods
402
Tales of Demons and Gods
401
Tales of Demons and Gods
400
Tales of Demons and Gods
399
Tales of Demons and Gods
398
Tales of Demons and Gods
397
Tales of Demons and Gods
396
Tales of Demons and Gods
395
Tales of Demons and Gods
394
Tales of Demons and Gods
393
Tales of Demons and Gods
392
Tales of Demons and Gods
391
Tales of Demons and Gods
390
Tales of Demons and Gods
389
Tales of Demons and Gods
388
Tales of Demons and Gods
387
Tales of Demons and Gods
386
Tales of Demons and Gods
385
Tales of Demons and Gods
384
Tales of Demons and Gods
383
Tales of Demons and Gods
382
Tales of Demons and Gods
381
Tales of Demons and Gods
380
Tales of Demons and Gods
379
Tales of Demons and Gods
378
Tales of Demons and Gods
377
Tales of Demons and Gods
376
Tales of Demons and Gods
375
Tales of Demons and Gods
374
Tales of Demons and Gods
373
Tales of Demons and Gods
372
Tales of Demons and Gods
371
Tales of Demons and Gods
370
Tales of Demons and Gods
369
Tales of Demons and Gods
368
Tales of Demons and Gods
367
Tales of Demons and Gods
366
Tales of Demons and Gods
365
Tales of Demons and Gods
364
Tales of Demons and Gods
363
Tales of Demons and Gods
362
Tales of Demons and Gods
361
Tales of Demons and Gods
360
Tales of Demons and Gods
359
Tales of Demons and Gods
358
Tales of Demons and Gods
357
Tales of Demons and Gods
356
Tales of Demons and Gods
355
Tales of Demons and Gods
354
Tales of Demons and Gods
353
Tales of Demons and Gods
352
Tales of Demons and Gods
351
Tales of Demons and Gods
350
Tales of Demons and Gods
349
Tales of Demons and Gods
348
Tales of Demons and Gods
347
Tales of Demons and Gods
346
Tales of Demons and Gods
345
Tales of Demons and Gods
344
Tales of Demons and Gods
343
Tales of Demons and Gods
342
Tales of Demons and Gods
341.5
Tales of Demons and Gods
341
Tales of Demons and Gods
340.5
Tales of Demons and Gods
340
Tales of Demons and Gods
339.5
Tales of Demons and Gods
339
Tales of Demons and Gods
338.5
Tales of Demons and Gods
338
Tales of Demons and Gods
337.5
Tales of Demons and Gods
337
Tales of Demons and Gods
336
Tales of Demons and Gods
335.5
Tales of Demons and Gods
335.1
Tales of Demons and Gods
335
Tales of Demons and Gods
334
Tales of Demons and Gods
333
Tales of Demons and Gods
332.5
Tales of Demons and Gods
332.1
Tales of Demons and Gods
332
Tales of Demons and Gods
331
Tales of Demons and Gods
330
Tales of Demons and Gods
329
Tales of Demons and Gods
328
Tales of Demons and Gods
327
Tales of Demons and Gods
326
Tales of Demons and Gods
325
Tales of Demons and Gods
324
Tales of Demons and Gods
323
Tales of Demons and Gods
322
Tales of Demons and Gods
321
Tales of Demons and Gods
320
Tales of Demons and Gods
319
Tales of Demons and Gods
318
Tales of Demons and Gods
317
Tales of Demons and Gods
316
Tales of Demons and Gods
315
Tales of Demons and Gods
314
Tales of Demons and Gods
313
Tales of Demons and Gods
312
Tales of Demons and Gods
311
Tales of Demons and Gods
310
Tales of Demons and Gods
309
Tales of Demons and Gods
308
Tales of Demons and Gods
307
Tales of Demons and Gods
306
Tales of Demons and Gods
305
Tales of Demons and Gods
304
Tales of Demons and Gods
303
Tales of Demons and Gods
302
Tales of Demons and Gods
301
Tales of Demons and Gods
300
Tales of Demons and Gods
299
Tales of Demons and Gods
298
Tales of Demons and Gods
297
Tales of Demons and Gods
296
Tales of Demons and Gods
295
Tales of Demons and Gods
294
Tales of Demons and Gods
293
Tales of Demons and Gods
292
Tales of Demons and Gods
291
Tales of Demons and Gods
290
Tales of Demons and Gods
289
Tales of Demons and Gods
288
Tales of Demons and Gods
287
Tales of Demons and Gods
286
Tales of Demons and Gods
285
Tales of Demons and Gods
284
Tales of Demons and Gods
283
Tales of Demons and Gods
282
Tales of Demons and Gods
281
Tales of Demons and Gods
280
Tales of Demons and Gods
279
Tales of Demons and Gods
278
Tales of Demons and Gods
277
Tales of Demons and Gods
276
Tales of Demons and Gods
275
Tales of Demons and Gods
274
Tales of Demons and Gods
273
Tales of Demons and Gods
272
Tales of Demons and Gods
271
Tales of Demons and Gods
270
Tales of Demons and Gods
269.5
269.5
269
Tales of Demons and Gods
268.5
268.5
268
Tales of Demons and Gods
267
Tales of Demons and Gods
266.5
266.5
266
Tales of Demons and Gods
265.5
265.5
265
Tales of Demons and Gods
264.5
264.5
264
Tales of Demons and Gods
263
Tales of Demons and Gods
262
Tales of Demons and Gods
261
Tales of Demons and Gods
260
Tales of Demons and Gods
259
Tales of Demons and Gods
258
Tales of Demons and Gods
257
Tales of Demons and Gods
256
Tales of Demons and Gods
255
Tales of Demons and Gods
254
Tales of Demons and Gods
253
Tales of Demons and Gods
252
Tales of Demons and Gods
251
Tales of Demons and Gods
250
Tales of Demons and Gods
249
Tales of Demons and Gods
248
Tales of Demons and Gods
247
Tales of Demons and Gods
246
Tales of Demons and Gods
245
Tales of Demons and Gods
244
Tales of Demons and Gods
243
Tales of Demons and Gods
242
Tales of Demons and Gods
241
Tales of Demons and Gods
240
Tales of Demons and Gods
239
Tales of Demons and Gods
238
Tales of Demons and Gods
237
Tales of Demons and Gods
236
Tales of Demons and Gods
235
Tales of Demons and Gods
234
Tales of Demons and Gods
233
Tales of Demons and Gods
232
Tales of Demons and Gods
231
Tales of Demons and Gods
230
Tales of Demons and Gods
229
Tales of Demons and Gods
228
Tales of Demons and Gods
227
Tales of Demons and Gods
226
Tales of Demons and Gods
225
Tales of Demons and Gods
224
Tales of Demons and Gods
223
Tales of Demons and Gods
222
Tales of Demons and Gods
221
Tales of Demons and Gods
220
Tales of Demons and Gods
219
Tales of Demons and Gods
218
Tales of Demons and Gods
217
Tales of Demons and Gods
216
Tales of Demons and Gods
215
Tales of Demons and Gods
214
Tales of Demons and Gods
213
Tales of Demons and Gods
212
Tales of Demons and Gods
211
Tales of Demons and Gods
210
Tales of Demons and Gods
209
Tales of Demons and Gods
208
Tales of Demons and Gods
207
Tales of Demons and Gods
206.5
206.5
206
Tales of Demons and Gods
205
Tales of Demons and Gods
204
Tales of Demons and Gods
203.5
203.5
203
Tales of Demons and Gods
202
Tales of Demons and Gods
201
ลางสังหรณ์ของเสิ่นฮง
200
การต่อรอง
199
สร้างปัญหาแล้ว
198
อุปสรรคยามพลบค่ำ
197
บาดเจ็บหนัก
196
อสูรพยัคฆ์เพลิงสีชาดปรากฎ
195
หลับด้วยกัน
194
ข้อมูล
193
ไข่ปริศนา
192
การรักษาอันน่ามหัศจรรย์
191
ความตายของเยี่ยจง
190
บิดาและบุตร
189
ดื่ม!
188
ออกจากตำหนักเจ้าเมือง
187
คืนวันหลังชัยชนะ
186
ชัยชนะ!
185
พลังแห่งม้วนจารึกระดับตำนาน
184
อสูรทองคำดำที่แสนจะยุ่งยาก
183
การจู่โจมจากระยะไกล
182
เมื่อไหร่ที่เรื่องพวกนี้จะจบ?
181
ระดับทองคำสองดาว
180
สงครามปะทุ...
179
Tales of Demons and Gods
178
ระเบิดใส่สัตว์อสูรจิตวายุเหมันต์
177
เหล่าฝูงสัตว์อสูร
176
สัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้น
175.5
จอมมาร (2)
175
จอมมาร
174.5
หวนคืน (2)
174
หวนคืน
173.5
สถานที่แห่งนี้หรือที่เรียกว่าบ้าน (2)
173
Tales of Demons and Gods
172.5
ต้วนเจี๋ยนปะทะซี่คงหงเยว่ (2)
172
ต้วนเจี๋ยนปะทะซี่คงหงเยว่
171
สตรีที่ดุร้ายและป่าเถื่อน
170
ระเบิดเพลิง
169.5
ระเบิดให้หมดสิ้น (2)
169
ระเบิดให้หมดสิ้น
168.5
ดอกไม้ไฟ (2)
168.2
Tales of Demons and Gods
168
ดอกไม้ไฟ
167.5
ความลับแดนคุกทมิฬ (2)
167
ความลับแดนคุกทมิฬ
166.5
มีดบิน (2)
166
มีดบิน
165.5
ดาบเพลิงดำทมิฬ (2)
165
ดาบเพลิงดำทมิฬ
164.5
เมือง (2)
164
เมือง
163.5
ระเบิดเปลวเพลิงมังกรทมิฬ (2)
163
ระเบิดเปลวเพลิงมังกรทมิฬ
162.5
บดขยี้ (2)
162
บดขยี้
161.5
พลังของมังกรทมิฬ (2)
161
พลังของมังกรทมิฬ
160.5
ออกเดินทาง (2)
160
ออกเดินทาง
159.5
เตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นแล้ว! (2)
159
เตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นแล้ว!
158.5
ปัญหาที่เกิดในเหมือง (2)
158.2
Tales of Demons and Gods
158
ปัญหาที่เกิดในเหมือง (1)
157.5
ผนึกที่ถูกปลดปล่อย (2)
157
ผนึกที่ถูกปลดปล่อย
156.5
ระดับทองคำ (2)
156.2
Tales of Demons and Gods
156
ระดับทองคำ
155.5
ต้วนเจี้ยน (2)
155
ต้วนเจี้ยน
154.5
งานเลี้ยง (2)
154
งานเลี้ยง
153.5
ตระกูลปีกสีเงิน (2)
153
ตระกูลปีสีเงิน
152.5
หมู่บ้านใต้หุบเขา (2)
152
หมู่บ้านใต้หุบเขา
151.5
สิบถ้อยคำมหาปราชญ์ (2)
151
สิบถ้อยคำมหาปราชญ์
150.5
ความลับของภูตโลหิต (2)
150
ความลับของภูตโลหิต
149.5
มุ่งสู่ข้างหน้า (2)
149
มุ่งสู่ข้างหน้า
148.5
ลิ้น (2)
148
ลิ้น
147.5
เหล่าฝูงอสูรภูติผี (2)
147
เหล่าฝูงอสูรภูติผี
146.5
อาคมวิญญาณหมื่นปี! (2)
146
อาคมวิญญาณหมื่นปี!
145.5
ข้างในป่าของสถาบัน (2)
145
ข้างในป่าของสถาบัน
144.5
ผู้ที่แข็งแกร่งในสถาบันกล้วยไม้ศักดิ์สิทธิ์ (2)
144.2
Tales of Demons and Gods
144
ผู้ที่แข็งแกร่งในสถาบันกล้วยไม้ศักดิ์สิทธิ์
143
ทดสอบฝีมือ
142.2
มังกรปฐพีเกราะทองคำของเยี่ยห่าน (2)
142
มังกรปฐพีเกราะทองคำของเยี่ยห่าน
141.2
ต้องการรู้เหตุผล (2)
141
ต้องการรู้เหตุผล
140.2
ความอวดดีของเนี่ยหลี่ (2)
140
ความอวดดีของเนี่ยหลี่
139.2
เผชิญหน้าวาจาสะเทือน (2)
139
เผชิญหน้าวาจาสะเทือน
138.2
เนี่ยหลี่มาแล้ว! (2)
138
เนี่ยหลี่มาแล้ว!
137.2
ต้อนรับขับสู่ (2)
137
ต้อนรับขับสู่
136.2
เนี่ยหลีอยู่ในขั้นวิกฤต (2)
136
เนี่ยหลีอยู่ในขั้นวิกฤต
135.2
ตัดหัว (2)
135
ตัดหัว
134.2
ทัพสนับสนุน (2)
134
ทัพสนับสนุน
133.2
เด็กหนุ่มที่นิสัยดี (2)
133
เด็กหนุ่มที่นิสัยดี
132.2
ล่อลวงศัตรู (2)
132
ล่อลวงศัตรู
131.2
การปะทะกันระหว่างร่างทรงอสูรทองคำดำ (2)
131
การปะทะกันระหว่างร่างทรงอสูรทองคำดำ
130.2
ตำหนักเจ้าเมืองถูกโจมตี?! (2)
130.1
Tales of Demons and Gods
130
ตำหนักเจ้าเมืองถูกโจมตี?!
129.2
การใช้โอสถ (2)
129
การใช้โอสถ
128.2
เจ้าเมืองที่เสียหน้า (2)
128
เจ้าเมืองที่เสียหน้า
127.2
ผลสรุป (2)
127
ผลสรุป
126.2
ความแข็งแกร่งของเจ้าเมือง (2)
126
ความแข็งแกร่งของเจ้าเมือง
125.2
สยบสวรรค์ควบคุมค่ายกล (2)
125
สยบสวรรค์ควบคุมค่ายกล
124.2
ขจัดเมฆแลตะวัน (2)
124
ขจัดเมฆแลตะวัน
123.2
แอบดู (2)
123
แอบดู
122.2
เริ่มงาน! (2)
122
เริ่มงาน!
121.2
เจ้าเมืองอนุญาต!
121
เจ้าเมืองอนุญาต!
120.2
ไม่อาจเอื้อมถึง (2)
120
ไม่อาจเอื้อมถึง
119.2
ข้าไม่ว่าง (2)
119
ข้าไม่ว่าง
118.2
คัมภีร์ลึกลับ (2)
118
คัมภีร์ลึกลับ
117.2
ต้นเหตุ (2)
117
ต้นเหตุ
116.2
การต่อสู้ ณ ไร่ข้าวโพด (2)
116
การต่อสู้ ณ ไร่ข้าวโพด
115.2
อะไรนะ! หุ่นเชิดวิญญาณ!? (2)
115
อะไรนะ! หุ่นเชิดวิญญาณ!?
114.2
สยบดาบเทพอัสนี (2)
114
สยบดาบเทพอัสนี
113.2
ส่วนลึกของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (2)
113
ส่วนลึกของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
112.2
บรรพบุรุษเอียหยาน (2)
112
บรรพบุรุษเอียหยาน
111.2
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
111
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
110.2
ผู้วายชนม์ (2)
110
ผู้วายชนม์
109.2
ประมุขแห่งเมืองกรอลี่ (2)
109
ประมุขแห่งเมืองกรอลี่
108.2
ตำหนักประมุขแห่งเมืองกรอลี่ (2)
108
ตำหนักประมุขแห่งเมืองกรอลี่
107.2
ล้านเหรียญจิตมาร (2)
107
ล้านเหรียญจิตมาร
106.2
ชัยชนะ (2)
106
ชัยชนะ
105.2
ร่างทรงอสูรทองคำเสิ่นเซี่ยว (2)
105
ร่างทรงอสูรทองคำเสิ่นเซี่ยว
104.2
ชัยชนะ... (2)
104
ชัยชนะ...
103.2
โดนดี...? (2)
103
โดนดี...?
102.2
ผลสรุป... (2)
102
ผลสรุป...
101.2
การจู่โจมที่รวดเร็วดังสายฟ้า (2)
101
Tales of Demons and Gods
100.2
เดิมพัน (2)
100
เดิมพัน
99.2
คลังสมบัติตระกูล (2)
99
คลังสมบัติตระกูล
98
ขอโทษ
97.2
แพนด้าอสูรคมเขี้ยว (2)
97
แพนด้าอสูรคมเขี้ยว
96.2
วิธีใช้หม้อจิตอสูรฝันร้าย (2)
96
วิธีใช้หม้อจิตอสูรฝันร้าย
95.2
120,000,000! (2)
95
120,000,000!
94.2
94.2
94
Tales of Demons and Gods
93.2
ราคาของยาเทพโอสถทิพย์ (2)
93
ราคาของยาเทพโอสถทิพย์
92.2
ผู้คนในงานประมูล (2)
92
ผู้คนในงานประมูล
91.2
เดินทางสู่ตระกูลหง (2)
91
เดินทางสู่ตระกูลหง (1)
90.2
พบกับผู้อำนวยการหยาง (2)
90
พบกับผู้อำนวยการหยาง
89.2
กฎที่ต้องปฎิบัติ (2)
89
กฎที่ต้องปฎิบัติ (1)
88.2
เนี่ยหลี่ VS หยุนฮัว (2)
88
เนี่ยหลี่ VS หยุนฮัว
87.2
ความสามารถ (2)
87
ความสามารถ
86.2
ผสานจิตอสูร
86
ผสานจิตอสูร
85.2
กลับสู่บ้าน (2)
85
กลับสู่บ้าน
84.2
ผลสรุป... (2)
84
ผลสรุป...
83.2
หินวิญญาณระเบิด! (2)
83
หินวิญญาณระเบิด!
82.2
82.2
82
ห้องเรียนนักสู้ฝึกหัด
81
คำท้าทาย
80
คู่หมั้นของหนิงเอ๋อ
79
การเผชิญหน้า ณ ลานประลอง
78
การสอบประจำปี
77
สูตรยาทิพย์
76
พรสวรรค์ที่น่าตกใจ
75
การทดสอบครั้งแรก!
74
สองชั่วโมงต่อมา
73
หารือ?
72
การทดสอบการปรุงยา
71
สมาคมปรุงยา
70
ชนไหล่
69
หมวกสีเขียว
68
ประสบการณ์ที่คุ้มค่า
67
รอดแล้ว
66
ไร้ทางออก?
65
อัญมณีพิศวง
64
รักษาบาดแผล
63
ท่ามกลางแสงสีขาว
62
โลงศพที่ว่างเปล่าของจักรพรรดิมืด
61
ที่หลบภัย
60
ทิศเหนือ
59
ความผิดพลาด!
58
หนีร้อนมาพึ่งเย็น
57
การไล่ล่าภายในป่า
56
แนวหลัง
55
การหยั่งเชิง
54
สัตว์อสูรวิญญาณ
53
ทักษะการยิงธนู
52
เป้าหมายคือ...
51
Tales of Demons and Gods
50
ตามรังควาน!
49
จิตอสูรซากุระหิมะ
48
การปะทะพลังทางจิต
47
การโต้กลับของชูหยวน
46
หนึ่งกระบวนท่า
45
ท้าประลอง
44
ฮู้เหยียนหลายรั่ว
43
สมาคมทมิฬ
42
รังหมีจิ้งจอก
41
รูปลักษณ์แห่งจิต
40
หญ้าทะเลหมอกม่วงอยู่หนใด
39
ตระกูลปีกมังกร
38
ออกเดินทาง
37
ล้างคอรอไว้
36
ยุติการต่อสู้
35
ฆาตกร
34
ตีรันฟันแทง
33
จ่ายตลาด
32
ผีเสื้อ
31
ฟินิกส์น้ำแข็ง
30
ฤทธิ์ยาแสนรุนแรง
29
รวยเละ
28
ฤทธิ์ของหญ้าทะเลหมอกม่วง
27
การร่วมมือ
26
เฉิน หลินเจี๋ยน
25
วรยุทธปีกมังกรวายุอัสนี
24
ดึกสงัด
23
หญ้าทะเลหมอกม่วง
22
การปะทะระหว่างพลังจิต
21
วรยุทธต้องห้าม?!
20
อาคมมหาวายุหิมะพลัน
19
ปรึกษา
18
โอกาสสานสันพันธ์
17
พลังเทพวิถีฟ้า
16
ยอดวรยุทธ
15
ทดสอบความสามารถ
14
ขับไล่ออกจากสำนัก
13
คัดลอกอาคม
12
อาคมระเบิดเพลิงสีชาต
11
มื้อเช้าจากนารี
10
ก่อนเริ่มเรียน
9
ท่าทีของเซี่ยวหนิงเอ๋อ
8
รักษาอาการป่วย
7
เซี่ยว หนิงเอ๋อ
6
ล่าแกะมีเขา
5
เริ่มปฏิบัติการ
4
เงินทำให้โลกขับเคลื่อน
3
สายสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
2
แหงนมองผืนนภาจากด้านล่างของกำแพง
1
การเกิดใหม่